Hvordan opprette nytt billettilbud

Dette gjøres i admin.friskus.com av Kommune Administrator. 

 • Logg inn og gå til fanen Billetter
 • Velg Legg til nytt billettilbud

Tilbudet

 • Skriv inn tittel på billetten, navn på arrangør/brukersted og link til arrangørens/brukerstedets hjemmeside. Dette kan gjerne være direktelink til programmet for billetten. 
 • Legg til bilde. Du kan bruke et bilde fra nett (med tillatelse) ved lime inn bildeadressen. 
 • Legg til nøkkelinformasjon om billetten. Her må du skrive hva billetten gjelder for, hvem den gjelder for og hvordan billetten skal brukes.
  Eksempel
  Billetten gir gratis inngang til X hele året for deg og en venn eller familiemedlem. Trykk bruk og vis billetten når du kommer til oss.

 • Legg til utfyllende informasjon om arrangøren  / opplevelsen.

Budsjett

Legg til budsjett. Budsjettet begrenset hvor mange billetter som mulig kan gjøres tilgjengelig. Dersom antall billetter i praksis er ubegrenset kan du sette et høyt tall her. Når du beregner budsjettet må du ta hensyn til om billetten inkluderer følge eller ikke (valg kommer senere). Dersom billetten skal inkludere følge og kommunen har kjøpt inn total 200 kinobilletter, blir budsjettet her 100 siden billetten gjelder for to innganger. 

Publisering

Velg dato for publisering, avpublisering og antall billetter som skal være tilgjengelige ved publisering

 • Publisering kan settes når som helst i fremtiden. For å publisere nå velges dagens dato. 
 • Tilgjengelige billetter velges innenfor fastsatt budsjett. Her kan du velge å gjøre tilgjengelig et lavere antall billetter en budsjettet for å ikke gjøre alle billettene tilgjengelige på en gang, men spare slik at billettene kan fordeles utover året. Dersom antall billetter i praksis er ubegrenset sett samme tall som budsjettet. 
 • Avpublisering må velges senest 31 desember det året tilbudet skal publiseres. Ved tidsbegrensede tilbud eller billetter til tidsbestemte arrangement, kan avpublisering settes tidligere.

Billetter

 • Velg frist for å bruke reservert billett. Når en billett reserveres vil dette bestemme Bruk før dato som vises på billetten. Du kan velge å sette fristen til et visst antall dager etter billetten er reservert eller innen dato for når tilbudet skal avpubliseres (i de fleste tilfeller vil dette være 31. desember for aktuelt år). 
 • Velg om billetten inkluderer følge. 
 • Valgfritt. Sett maks antall billetter per person. Hvis du oppgir et antall her, vil det være begrenset hvor mange billetter av denne typen en gitt bruker kan reservere og bruke. Dette er spesielt aktuelt for populære tilbud. Husk å ta høyde for at ikke alle vil benytte tilbudet maksimalt (sannsynligvis), slik at denne gjerne kan settes høyere enn før. Hvis det ikke skal være noen begrensning på hvor mange ganger en gitt bruker kan reservere billetter av dette tilbudet, lar du denne stå tom.  
 • Valgfritt. Sett nedre og øvre aldergrense for å kunne reservere billetter til dette tilbudet. Dette kan brukes til å differensiere tilbud til små barn, mellomstore barn, eldre barn, ungdom, eldre osv. Aldersinndelingene fungerer slik at billetter kan reserveres fra og med det året vedkommende fyller alder for nedre alder og til og med det året vedkommende fyller øvre alder. Vedkommende er her Fritidskontoinnehaver (eier av Fritidskonto). Alder beregnes av fødselsnummer. 
Eksempler
 • Billetter til Leos lekeland kan ha nedre alder tom og øvre alder 8
 • Billetter til Bowling kan ha nedre alder 10 år og øvre alder tom
 • Billetter til svømmehall kan ha med følge for barn til og med 12 år 
 • Billetter til svømmehall kan ha uten følge for barn fra og med 13 år (opprett to ellers like billettilbud)
Fikk du svar på det du lurte på? Takk for tilbakemeldingen! There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Lurer du fortsatt på noe? Kontakt oss Kontakt oss