Hvordan gjøre bulkendringer av Fritidskontoer - laste opp excel liste

Fritidskontoer kan administreres enkeltvis via admin.friskus.com

Dersom man ønsker å gjøre endringer av mange Fritidskontoer på en gang kan man i stedet bruke Fritidskonto endring tilgjengelig via "kommune".friskus.com

Merk at dette kun er tilgjengelig for rollen Kommune Admin

  1. Gå til "kommune".friskus.com
  2. Logg inn og velg Administrasjonspanel 
  3. Velg Fritidskonto Endring 
  4. Her laster du opp liste med endringer som skal utføres. Se under for detaljer om formattering av fil til opplasting. 
  5. Gå gjennom endringene og ta bort endringer som ikke skal utføres med å trykke på søppelkassesymbolet. 
  6. Velg Endre alle for å utføre endringene

Formattering av fil til opplasting. 

Fil som lastes opp må ha følgende format. 

  • Kolonne A: Barnets navn
  • Kolonne B: Fødselsnummer
  • Kolonne C: Endringsbeløp +- blank ved ingen endringer
  • Kolonne D: Tilgang til billetter:  Ja/Nei 1/0 blank gir ingen endring av tilgang
A B C D
Barnets navn Fødselsnummer Beløp Gi billett tilgang
Vilja Skog 02091053007 Ja

Ved nedlasting av fil får man informasjon om status for eksisterende (opprettede) Fritidskontoer samt alder på Fritidskontoinnehaver.

Fikk du svar på det du lurte på? Takk for tilbakemeldingen! There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Lurer du fortsatt på noe? Kontakt oss Kontakt oss