Restbetaling steg for steg.

Hva om Beløpet på fakturaen (f.eks treningsavgiften) er mer eller mindre enn det som står som saldo på fritidskonto? 

Hvis du betaler mindre enn  saldo på  fritidskonto vil de resterende midlene bli stående på Fritidskonto ut perioden. Restbeløpet kan brukes til å betale for en annen  fritidsaktivitet. Du kan ikke overføre restbeløpet fra en periode til en annen.

Hvis kontingenten er på mer enn  saldo på  fritidskontoen må du betale resten selv. Hvis kontingenten f.eks. er på 1500 kroner og saldo på fritidskontoen er 1000 kr. Betaler du da 1000 kr fra Fritidskontoen din, og så betaler f.eks. foreldre/foresatte de resterende 500 kronene i egen nettbank. 

Hva om jeg ikke bruker opp alle pengene på Fritidskontoen? 

Du kan ikke få utbetalt pengene fra Fritidskontoen, de kan bare brukes på aktiviteter innenfor ordningen i din kommune. 

Fikk du svar på det du lurte på? Takk for tilbakemeldingen! There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Lurer du fortsatt på noe? Kontakt oss Kontakt oss