Hva er de ulike aktivitetstypene?

Alt som skjer er en aktivitet om det er en fotballtrening, en rusletur, en festival, et digitalt møte eller et frivillig oppdrag. Så lenge det er noe som er av interesse for mange i et nærmiljø har det en plass i aktivitetskalenderen og vi kaller det samlet sett for aktiviteter.

Når du oppretter en aktivitet velger du aktivitetstype. Her kan du velge mellom arrangement og frivillig oppdrag.
Når du oppretter et frivillig oppdrag ønsker du å engasjere frivillige. Det kan være til hjelp på et arrangement, åpne oppdrag hvor den frivillige selv kan velge tid eller spesifikke oppdrag. Les mer om hvordan rekruttere frivillige i egen FAQ artikkel.
Arrangement er alt det andre som skjer og her kan du også velge om du ønsker påmelding eller ikke.
For å nå best mulig ut med din aktivitet slik at flest mulig får mulighet til å delta er det viktig med god informasjon og gode bilder.

Fikk du svar på det du lurte på? Takk for tilbakemeldingen! There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Lurer du fortsatt på noe? Kontakt oss Kontakt oss