Hvordan gi tilgang til gratisbilletter

Dette gjøres fra admin.friskus.com

  • Stå i fanen Fritidskonto
  • Søk opp person som skal få tilgang til gratisbilletter via fødselsnummer. 

Tildeling kan gjøres både før og etter sluttbruker har opprettet Fritidskonto på sin bruker i Friskus. Søk derfor med hele fødselsnummeret ved nye tildelinger (ikke søk ved navn).

I dette eksempelet har ikke sluttbruker opprettet Fritidskonto ennå. Dette vil være det vanligste scenarioet hvis ordningen er nyetablert. Fyll da inn navn på Fritidskontoinnehaver (=sluttbruker) og gjør tildelinger. 

  • Gi tilgang til gratisbilletter ved å huke av for billetter. 
  • Tildel tilgjengelig beløp på Fritidskonto ved å velge beløp. 
  • Trykk på Tildel

I neste bilde vises status for denne Fritidskonto og Fritidskontoen er enda ikke opprettet. 

Når en bruker oppretter en Fritidskonto med dette fødselsnummeret vil evt. beløp være umiddelbart tilgjengelig og evt. tilgang til billetter gjelde umiddelbart. 

Det er alltid mulig å gjøre endringer i tildeling. Tilgang til billetter kan krysses av/på. Beløp kan legges til/trekkes fra. 

Fikk du svar på det du lurte på? Takk for tilbakemeldingen! There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Lurer du fortsatt på noe? Kontakt oss Kontakt oss