Hva er Fritidskonto?

Fritidskonto i Friskus er en mulighet for kommuen å gi øremerkede midler som kan brukes til å betale medlemsavgift og kontingent for en eller flere faste og organiserte fritidsaktiviteter.

Kommunen har gjerne et egen navn på ordningen, så kanskje Fritidskort, Kontingentkasse, Aktivitetskasse eller Fritidsfond er mer kjente for deg. Prinsippene er stort sett de samme. 

Ordningen skal bidra til at flere barn og unge får delta i fritidsaktiviteter. Mulighet til deltakelse i fritidsaktiviteter reduserer risiko for utenforskap og er en viktig arena for mestring, sosial læring og fellesskap. 

Hvilke kriterier som gjelder for bruk er litt ulikt avhengig av hvilken ordning kommunen har. Noen kommuner gir et fast beløp i året til alle barn og unge i en viss alder, mens andre kommuner gir mer til enkeltbarn og unge i familier med utfordrende økonomi. Se mer om hva som gjelder i din kommune her Spørsmål til Fritidskonto i min kommune

Fikk du svar på det du lurte på? Takk for tilbakemeldingen! There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Lurer du fortsatt på noe? Kontakt oss Kontakt oss