Hvordan opprette og tildele sertifikater

Ved å benytte sertifikater, sikrer du at frivillige innehar riktig kompetanse (gjennomført smittevernskurs, vist politiattest, signert taushetserklæring). Innbyggere som ikke har sertifikat, men som ønsker å delta, kan sende forespørsel til kontaktperson for arrangementet. 


Når du er inne i medlemsoversikten på arrangørsiden din, ser du tre knapper som omhandler sertifikat.

Filtrer sertifikat

Dersom det har blitt opprettet flere sertifikater, kan en velge å filtrere listen over medlemmer ut ifra hvilke sertifikat de er tildelt

Sertifikater

Her ser du oversikt over alle sertifikat du har opprettet, med muligheten til å redigere dem. Du kan også opprette nytt sertifikat.

Nytt sertifikat

Når du oppretter et sertifikat, har du valget mellom tre kategorier:

Medlemskap
Bruk denne kategorien dersom du ønsker å synliggjøre hvem som f.eks. har betalt medlemskap i organisasjonen din.

Sertifikat
Bruk denne kategorien når du oppretter sertifikat som involverer mer formelle prosedyrer og krav som f.eks. politiattest og taushetserklæring. Dette kan også være “leksehjelp” eller “svømmetrener”.

Team
Bruk denne kategorien dersom du vil dele inn medlemmene dine i egne team, ut i fra kvalifikasjoner etc. Dette kan være “lydansvarlig”, “kafèansvarlig”, "kjøregruppe" etc.

Det er også mulig å laste opp et dokument til sertifikatet, og velge at det er påkrevd å lese og godta før et medlem kan motta sertifikatet.

Tildele sertifikat

Bla eller søk deg frem til medlemmet som skal tildeles sertifikat. Klikk i avhukingsboksen, velg deretter Tildel sertifikat, og følg stegene.

Når du har opprettet sertifikater og tildelt til et eller flere medlemmer, kan du også velge å opprette frivillige oppdrag som har krav om sertifikat for å delta. Les mer her - Hvordan opprette aktivitet med krav om sertifikat

Fikk du svar på det du lurte på? Takk for tilbakemeldingen! There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Lurer du fortsatt på noe? Kontakt oss Kontakt oss